top of page
DSC_3302 HR.jpg

Siena of Russian Dreams

21-November-2019

Siena is onze eerste Borzoi.
Toen ze 11 weken was kwam ze bij ons wonen in Blankenberge. Daar leerde ze al snel de zee kennen. Een echte zwemmer zal het nooit worden maar pootje baden is geen probleem.
Haar favoriete plaats is de duinen waar ze op en neer tussen het duin gras kan spurten en ons de stuipen op het lijf kan jagen.
Naast een spurt trekken is ze vooral thuis op de zetel waar ze graag alle plaats in beslag neemt. 

Siena is our first Borzoi.

When she was 11 weeks old she came to live with us in Blankenberge. There she soon got to know the joys of the sea. She will never become a great swimmer, but dipping her toes in is no problem.
Her favorite place is the dunes where she can sprint up and down the dune grass and terrify us. In addition to a sprint, she is mainly at home on the couch where she likes to take up all the space.

DSC_3329 HR.jpg
DSC_3508 HR.jpg

Saluka of Russian Dreams

21-November-2019

Omgedoopt tot Saar, is ze op haar terechte plaats bij ons. Hoewel wij niet veel weten over de opvoeding bij de vorige eigenaar we vermoeden dat het niet veel geweest was.
Gelukkig heeft Saar veel en snel kunnen leren van haar zus. 
Saar is het gelukkigst als ze iets heeft om achter te rennen. Als dat nu een vriendje in de hondenweide is of een nep haas op een coursing veld zolang ze maar kan tonen hoe snel ze is. 

DSC_3494 HR.jpg

Renamed Saar, she is in her right place with us.

Although we don't know much about the upbringing of the previous owner, we suspect that it hadn't been much.

Fortunately, Saar was able to learn a lot and quickly from her sister.

She is happiest when she has something to run after. If that's a friend in the dogpark or a fake hare on a coursing field as long as she can show how fast she is.

DSC_3455 HR.jpg
bottom of page